Учнівське самоврядування

⠀⠀Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Училище – це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагають учням організувати власне життя, життя своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності, і саме педагоги їх забезпечують. Головною умовою розвитку самоврядування стає наявність викладачів, які хочуть і вміють співпрацювати з учнями.
⠀⠀
Головним органом училищного самоврядування є Рада учнів училища. Учнівське самоврядування – самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник».

⠀⠀Учнівське самоврядування це універсальна форма активності учнів закладу освіти, яка проявляється у різноплановій, різноманітній і змістовній роботі. Самоврядування долучається до управління справами педагогічного колективу, що дає змогу зрозуміти учням їхні права та обов’язки. Активісти Ради є учасниками всіх училищних та поза училищних заходів.
⠀⠀Склад учнівського самоврядування оновлюється щороку.
⠀⠀Рада проводить спільні засідання, на яких вирішуються важливі питання: організація роботи щодо профілактики злочинності, правопорушень, ветеранам, організація літнього оздоровлення. Свою роботу самоврядування проводить згідно з Положенням про Раду учнівського самоврядування, має свою структуру, працює за відповідним планом роботи.
⠀⠀Планування роботи самоврядування пов’язано з потребами учнів, батьків, училища та їх бажаннями. Регулярно проводяться засідання ради, на яких заслуховуються результати участі учнів училища в різноманітних конкурсах, нагороджуються переможці. На засіданнях ради вирішуються термінові питання та окреслюють перспективи. Результати активності участі групових колективів у поза групових та поза училищних заходах відображаються у показниках рейтингової системи в училищі.

⠀⠀Основними функціями є:

  • організаторська – самостійно керує свою суспільно корисною діяльністю;
  • виховна – стає носієм моральних переконань;
  • стимулююча – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх відносин.
Конституція Ради учнівського самоврядування
Статут Ради учнівського самоврядування
Положення про учнівське самоврядування
План роботи учнівського самоврядування
План засідань органів учнівського самоврядування