Навчально-виробнича робота

Навчально-виробнича робота

Навчально-виробничий процес у Державному навчальному закладі «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до державних стандартів.
Навчально-виробничий процес поєднує в собі як теоретичну, так і практичну підготовку, організовується відповідно до навчальних планів та програм за професіями, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійної (професійно-технічної) освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Основними формами теоретичної підготовки є:

  • різні типи уроків, лекції,теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття ;
  • індивідуальне заняття учнів, слухачів;
  • консультації; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект);
  • навчальні екскурсії;
  • інші форми організації навчання.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях та на робочих місцях на виробництві

Токарна №1

Фрезерна

Токарна №2

Слюсарна

Навчально-практичний цент з підготовки слюсарів

Навчально-практичний центр з підготовки операторів верстатів з програмним керуванням

Електромонтажні майстерні

Професійно-практичне навчання організовується за такими формами:

  • уроки виробничого навчання;
  • уроки виробничого навчання на виробництві;
  • виробнича практика на робочих місцях на виробництві.

Професійно-практичне (виробниче) навчання ставить за мету залучення учнів до безпосереднього здійснення діяльності в області певної професії, формуючи у них необхідні професійні вміння та навички відповідно до вимог державних стандартів. Тому професійно-практичне навчання (практика) учнів, є складовою частиною основної освітньої програми професійної освіти.
Мета практики – закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання, придбання необхідних умінь, навичок і досвіду практичної роботи за всіма видами професійної діяльності.
Спрямованість практичного навчання в Державному навчальному закладі «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» проводиться в тісному взаємозв’язку з процесами, що відбуваються в суспільстві і відповідно до чинних Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти в частині державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників за професіями, що реалізовуються в училищі.