Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Здатність до самоврядування 
в суспільстві не є природженою.
Це наслідок звички та тривалої підготовки.                                                                          Т.Джеферсон

⠀⠀Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно.
⠀⠀Училище – це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагають учням організувати власне життя, життя своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності, і саме педагоги їх забезпечують. Головною умовою розвитку самоврядування стає наявність викладачів, які хочуть і вміють співпрацювати з учнями.
⠀⠀Головним органом училищного самоврядування є Рада учнів училища. Учнівське самоврядування – самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник».
⠀⠀Учнівське самоврядування це універсальна форма активності учнів закладу освіти, яка проявляється у різноплановій, різноманітній і змістовній роботі. Самоврядування долучається до управління справами педагогічного колективу, що дає змогу зрозуміти учням їхні права та обов’язки. Активісти Ради є учасниками всіх училищних та поза училищних заходів.
⠀⠀Склад учнівського самоврядування оновлюється щороку.
⠀⠀Рада проводить спільні засідання, на яких вирішуються важливі питання: організація роботи щодо профілактики злочинності, правопорушень, ветеранам, організація літнього оздоровлення. Свою роботу самоврядування проводить згідно з Положенням про Раду учнівського самоврядування, має свою структуру, працює за відповідним планом роботи.
⠀⠀Планування роботи самоврядування пов’язано з потребами учнів, батьків, училища та їх бажаннями. Регулярно проводяться засідання ради, на яких заслуховуються результати участі учнів училища в різноманітних конкурсах, нагороджуються переможці. На засіданнях ради вирішуються термінові питання та окреслюють перспективи. Результати активності участі групових колективів у поза групових та поза училищних заходах відображаються у показниках рейтингової системи в училищі.

⠀⠀Основними функціями є:

  • організаторська – самостійно керує свою суспільно корисною діяльністю;
  • виховна – стає носієм моральних переконань;
  • стимулююча – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх відносин.