Навчально-практичний центр підготовки операторів верстатів з програмним керуванням

Навчально-практичний центр підготовки операторів верстатів з програмним керуванням є структурним підрозділом Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійного училища «Моторобудівник».
Центр створений у 2018 році за сприяння соціального партнера АТ «Мотор Січ».

В центрі встановлено: модернізований токарний верстат з програмним керуванням АТПР2М12СН-WVL4;

модернізований пульт керування WL4T;

мікроскоп для налаштування блоків ріжучих інструментів до верстату з програмним керуванням.
Головною метою діяльності навчально-практичного центру підготовки операторів верстатів з програмним керуванням є підвищення якості та конкурентоспроможності професійної підготовки кваліфікованих операторів верстатів з програмним керуванням, реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки здобувачів освіти, ДНЗ «Запорізьке ВПУМ», впровадження у освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання та інструментів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійними (професійно-технічними) освітніми закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо передових технологій, інструментів, обладнання тощо.
Навчально-практичний центр з підготовки операторів верстатів з програмним керуванням створений наказом директора ДНЗ «Запорізьке ВПУМ», відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.
Функції Навчально-практичний центр з підготовки операторів верстатів з програмним керуванням

  • Сприяння підвищенню якості професійної підготовки здобувачів освіти ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» з професії «Оператор верстатів з програмним керуванням», перепідготовка незайнятого населення, навчання за новітніми технологіями, стажування робітників підприємств.
  • Організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки.
  • Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм з предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми і технологіями.
  • Зміцнення і поновлення матеріально-технічної бази, підвищення потенціалу навчально-дослідницького господарства, залучаючи різні джерела фінансування.
  • Надання консультативної, методичної, інформаційної допомоги з питань використання інноваційних технологій при роботі на верстатах з програмним керуванням підприємствами.
  • Надання практичної та методичної допомоги професійним (професійно-технічним) закладам освіти з питань впровадження освітній процес новітніх технологій.
  • Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів.
  • Надання пропозицій щодо змін та доповнень навчальних програм практик, враховуючи спеціалізацію підприємств машинобудівної галузі регіону.
  • Спільно з партнерами проводити семінари, конференції, наради з актуальних питань розвитку машинобудівної галузі.
  • Здійснення інших видів діяльності, які відповідають основній меті та завданням навчально-практичних центрів.