Навчально-практичний центр слюсарної обробки матеріалів

Навчально-практичний центр слюсарної обробки матеріалів є структурним підрозділом Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійного училища «Моторобудівник» з новим обладнанням та технікою.

Головною метою діяльності навчально-практичного центру слюсарної обробки матеріалів є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів слухачів професійних (професійно-технічних) закладів освіти, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців підприємств, організацій, установ, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій з застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійними (професійно-технічними) закладами освіти з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.
Навчально-практичний центр слюсарної обробки матеріалів створений наказом директора ДНЗ «Запорізьке ВПУМ», відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 03 червня 2019 року № 388 «Про створення на базі ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» навчально-практичого центру».
Функції Навчально-практичного центру слюсарної обробки матеріалів

  • Сприяння підвищенню якості професійної підготовки здобувачів освіти та слухачів ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» з професій: «Слюсар-складальник двигунів», «Слюсар з механоскладальних робіт», «Слюсар-інструментальник» та «Слюсар-ремонтник», перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням техноголічних і виробничих інновацій.
  • Організація стажування та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.
  • Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм з предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння учнями, слухачами новітніми матеріалами і технологіями.
  • Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед закладом освіти
  • Надання консультативної, методичної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.
  • Надання практичної та методичної допомоги професійним (професійно-технічним) закладам освіти з питань впровадження освітній процес новітніх технологій і матеріалів.
  • Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
  • Здійснення інших видів діяльності, які відповідають основній меті та завданням навчально-практичних центрів.