Вимоги безпеки при роботі з ручним інструментом і пристосуваннями

Працівникам з обслуговування електро- та механічного устаткування, слюсарям-ремонтникам і іншим професіям доводиться часто виконувати різні слюсарні та складальні операції із застосуванням ручного інструменту та пристроїв. Тому вони повинні добре знати правила та вимоги з охорони праці при проведенні таких робіт і вміти організувати їх безпечне виконання. Виконання даного виду робіт регламентується «Правилами охорони праці при роботі з інструментом і пристосуваннями» (НПАОП 0.00-1.71-13).

Перед початком роботи слід перевірити, в якому стані знаходиться інструмент, який буде використовуватися при її виконанні. Інструмент, що має дефекти, тріщини, відколи необхідно замінити справним. Молоток повинен бути щільно насаджений на рукоятку, яка розклинюється клином з м’якої сталі або дерева. Не можна поправляти молоток з ослабленою рукояткою ударами його об верстак або інші предмети, це призводить до ще більшого розхитування рукоятки. Також міцно повинні бути насаджені рукоятки на шабери, напилки та інші інструменти. Слабо насаджені рукоятки під час роботи легко зіскакують з інструменту, при цьому гострим хвостовиком інструменту можна сильно поранити руку. Ручним інструментом без рукоятки користуватися заборонено.

Гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і головок болтів. Не дозволяється застосовувати ключі з зім’ятими та тріснутими губками, нарощувати ключі трубами, іншими ключами або іншим способом, необхідно стежити за справністю лещат, знімачів.

При роботі з ручним електроінструментом класу І працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) (діелектричні: печатки, калоші, гумові килимки). У приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників електричним струмом дозволяється виконувати роботи з використанням електроінструмента класу ІІ та ІІІ без застосування засобів індивідуального захисту.

Забороняється підключати електроінструмент напругою до 42 В до електричної мережі загального призначення через автотрасформатор, резистор або потенціометр, натягувати, перекручувати та перегинати кабель, що живить інструмент, ставити на нього вантаж і т.п.

Правильна організація робочого місця і виконання робіт забезпечує безпеку при використанні інструментів і пристосувань.

При виконанні робіт з ручним інструментом і пристосуваннями основними небезпечними та шкідливими виробничими факторами є:

– рухомі машини та механізми, рухомі частини виробничого обладнання, вироби, заготовки, матеріали, що рухаються;

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– ураження електричним струмом;

– гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів та обладнання;

– осколки оброблюваного матеріалу та виробів, що відлітають;

– розташування робочого місця на висоті від поверхні землі (підлоги, перекриття);

Працівники, які виконують роботи з ручним інструментом і пристосуваннями, зобов’язані:

– виконувати тільки ту роботу, яка визначена посадовою інструкцією або доручена безпосереднім керівником;

– знати конструкцію та дотримуватися правил технічної експлуатації застосовуваного ручного інструменту і пристосувань;

– дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог правил охорони праці та пожежної безпеки;

– застосовувати при роботі спецодяг і необхідні засоби індивідуального захисту;

– вміти надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасного випадку.

Робоче місце – це частина простору робочої зони, пристосована для виконання працівником свого виробничого завдання. Робоче місце, як правило, облаштоване основним і допоміжним обладнанням (верстати, механізми, пристрої, енергетичні установки і т.д.), технологічним оснащенням (інструменти, пристосування, контрольно-вимірювальні прилади).

Робочі місця, розрізняються залежно від того, які дії та операції виконують працівники: монтажні, складальні, ремонтні, регулювальні і т.п. У всіх випадках інструменти, пристрої, пристосування необхідно розміщувати на відповідних, передбачених для цих цілей місцях, туди ж потрібно класти інструмент після закінчення роботи з ним. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого, що не вимагається для виконання даної роботи. Обладнання робочого місця повинно строго відповідати всім вимогам охорони, гігієни праці, ергономіки і виробничої санітарії.

Працівник зобов’язаний виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, повинен сприяти і співпрацювати з роботодавцем у справі забезпечення здорових і безпечних умов праці, негайно сповіщати свого безпосереднього керівника про несправності устаткування, інструменту, пристосувань, транспортних засобів, засобів колективного та індивідуального захисту, про погіршення стану здоров’я, нещасних випадках на виробництві.