Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально – технічне забезпечення
Державного навчального закладу
«Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»

⠀⠀Навчально-виховний процес в ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» проводиться в трьох будівлях, загальна площа приміщень яких складає 7467,2 м2, в тому числі для навчальних цілей 2934 м2 а саме:

  • 4-х поверхова будівля навчального корпусу типової забудови, яка включає навчальні кабінети, методичний кабінет, бібліотеку, медичний кабінет, кабінет директора, його заступників, завідуючого господарством, головного бухгалтера, бухгалтерії, кабінет соціальногопедагога;
  • 2-х поверхова будівля громадсько-побутового блоку типової забудови, до складу якого входять: гардероб, кабінет приймальної комісії, музей, відділ кадрів, приміщення їдальні, актовий зал, спортивний зал, кабінет викладачафізичного виховання, переодягальні;
  • 2-х поверхова будівля навчально-виробничих майстерень типовоїзабудови включає: 2 слюсарні, 2 токарні, фрезерну, електрозварну,газозварну, електромонтажну майстерні, майстерня верстатів з ЧПК, кімнату майстрів виробничого навчання, кабінет старшого майстра, приміщення інструментальної комори та комори готових виробів і заготівок, майстерня для заточування інструменту, ковальня, виставочну залу, майстерню групи механіка.

⠀⠀Всі приміщення використовуються за призначенням, відповідають санітарно-гігієнічним нормам і правилам охорони праці. Навчальні приміщення оснащені необхідними меблями, обладнанням, устаткуванням, інструментами, приладами, інвентарем, сировиною, дидактичним матеріалом. Рівень оснащення у відповідності Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти становить 95,4%, що дає змогу виконувати навчальні плани і програми з кожного предмета і професії у повному обсязі. Всі основні засоби навчання перебувають в належному робочому стані. Кожен кабінет, лабораторія, майстерня мають паспорт комплексно-методичного забезпечення, а викладачі та майстри – комплексно-методичне забезпечення предметів та професій. Їх перегляд здійснюється щорічно з врахуванням змін у законодавчому й нормативному забезпеченні, нових завдань та пріоритетів ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» щодо удосконалення навчально-матеріальної бази. В паспортах комплексно-методичного забезпечення зафіксовано: перелік наявного устаткування, обладнання, меблів, інших засобів навчання; санітарно-гігієнічний стан приміщення; план розвитку кабінету на 5 років. Усі завідувачі кабінетами та майстернями мають інвентаризаційний опис обладнання та засобів навчання і несуть матеріальну відповідальність.
⠀⠀Таблички-написи для навчальних кабінетів відповідають назвам предметів, що в них викладаються. У кабінетах розміщені інструкції з охорони праці, графіки роботи кабінету, консультацій, предметних гуртків. Усі кабінети відповідають технічним та санітарним вимогам відповідно до «Положення про навчальні кабінети», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 р. №601.
⠀⠀ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» на 100% забезпечене навчальними приміщеннями для проведення занять з предметів професійно-теоретичної підготовки, що відповідає чинним навчальним планам і програмам. Навчальні кабінети, оснащеність яких становить в середньому 95,4%, площа – в межах 47,3 – 70,8м2, облаштовано робочими місцями для учнів та викладачів. Оснащеність лабораторій становить 91,2%, площа в середньому складає 50,4 – 70,8м2.
⠀⠀Навчально-виробничі майстерні оснащені робочими місцями для учнів, технологічним обладнанням, інструментами, приладами і пристосуваннями, необхідними для виконання навчальних планів і програм у повному обсязі. Рівень оснащення майстерень становить в середньому 96,4%, навчальна площа на 1-го учня складає 9,5м2.
⠀⠀В училищі відповідно до робочих навчальних планів для підготовки кадрів з загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки є кабінети, лабораторії та майстерні, які відповідають вимогам навчання з професій.
⠀⠀«Слюсар-інструментальник» – відповідно до робочих навчальних планів передбачено 12 навчальних кабінетів (фактично – 7, із яких 4 кабінети – лабораторії та 3 суміщених), 1 навчально-виробнича майстерня. Площа кабінетів-лабораторій складає – 2,2м2 на 1 -го учня, площа майстерень – 4,6м2. КМЗ з професії відповідає вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм у середньому на 89,2%.
⠀⠀«Електрогазозварник» – відповідно до робочих навчальних планів передбачено 10 навчальних кабінети (фактично 8, з яких: 4 кабінети – лабораторії та 4 суміщених) 3 навчально-виробничі майстерні. Площа кабінетів-лабораторій складає – 2,2м2 на 1-го учня, площа майстерень – 4,6м2. КМЗ з професії відповідає вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм в середньому на 83,6%.
⠀⠀«Верстатник широкого профілю; оператор верстатів з програмним керуванням» – відповідно до робочих навчальних планів передбачено 11 навчальних кабінетів (фактично – 9 з яких: 4 кабінети – лабораторії та 5 суміщених), 5 навчально-виробничих майстерень. Площа кабінетів та лабораторій складає – 2,2м2 на 1-го учня, площа майстерень – 12,7м2. КМЗ з професії відповідає вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм в середньому на 91,2%.
⠀⠀«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» – відповідно до робочих навчальних планів передбачено 9 навчальних кабінетів (фактично – 8 з яких: 4 кабінети – лабораторії та 4 суміщених), 2 навчально – виробничі майстерні. Площа кабінетів – лабораторій складає – 2,2м2 на 1-го учня, площа майстерень – 4,0м2. КМЗ з професії відповідає вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм в середньому на 82,8%.
⠀⠀«Токар» – відповідно до робочих навчальних планів передбачено 9 навчальних кабінетів (фактично – 8 з яких: 5 кабінети – лабораторії та 3 суміщених), 1 навчально-виробнича майстерня. Площа кабінетів – лабораторій складає – 2,2м2 на 1-го учня, площа майстерень – 24,5м2. КМЗ з професії відповідає вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм в середньому на 91,3%.
⠀⠀«Електрогазозварник; слюсар з механоскладальних робіт» відповідно до робочих навчальних планів передбачено 11 навчальних кабінети (фактично 10, з яких: 5 кабінети – лабораторії та 5 суміщених) 3 навчально-виробничі майстерні. Площа кабінетів – лабораторій складає – 2,2м2 на 1-го учня, площа майстерень – 4,6м2. КМЗ з професії відповідає вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм в середньому на 82,4%.
⠀⠀«Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи)»відповідно до робочих навчальних планів передбачено 10 навчальних кабінетів (фактично 9, з яких: 4 кабінети – лабораторії та 5 суміщених), 1 навчально-виробнича майстерня. Площа кабінетів складає – 2,2м2 на 1-го учня, площа майстерень – 4,6м2. КМЗ з професії відповідає вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм в середньому на 91,3%.
⠀⠀«Слюсар-складальник двигунів» відповідно до робочих навчальних планів передбачено 10 навчальних кабінетів (фактично 9, з яких: 5 кабінети – лабораторії та 4 суміщених), 2 навчально-виробничі майстерні. Площа кабінетів складає – 2,2м2 на 1-го учня, площа майстерень – 4,6м2. КМЗ з професії відповідає вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм в середньому на 88,3%.
⠀⠀В ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» функціонує сучасний комп’ютерний кабінет-лабораторія загальною площею 70,8м2 в якому проводяться заняття з предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології». На кожному з 9 – ти комп’ютеризованих робочих місць в лабораторії експлуатуються персональні комп’ютери сучасних моделей базової конфігурації, а також периферійна техніка (багатофункціональний пристрій). Персональні комп’ютери з’єднанні між собою та сервером викладача у локальну мережу та підключені до мережі Інтернет. Оснащення лабораторії складає 72,0%. Кабінет відповідає вимогам ДСанПіН 5.5.6.009-98 «Улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах». Також комп’ютерною технікою обладнані робочі місця викладачів в інших кабінетах, лабораторіях, майстернях, у яких викладаються предмети загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Всього в навчальному процесі використовується 56 персональних комп’ютерів, 7 ноутбуків, 98 принтерів, 13 багатофункціональних пристроїв, 6 мультимедійних проектори, 4 інтерактивні дошки, 8 телевізорів, 3 DVD, 1 сканер планшетний.

Відомості про бібліотеку

Загальна площа бібліотеки (м2): 47,5 м2 (І поверх)
Загальний книжковий фонд бібліотеки (кількість): 14813
у тому числі:

  • навчальних підручників – 6905
  • науково-педагогічних та методичних посібників – 124
  • художньої літератури – 7784
  • періодичних видань – 35 найменувань

Забезпеченість підручниками (всього) – 91 %:
у тому числі з предметів

  • загально професійної підготовки – 85 %;
  • професійно-теоретичної підготовки – 89 %;
  • загальноосвітньої підготовки – 100 %.