Організація виховної роботи

Виховна робота в училищі тісно пов’язана з навчальним процесом і спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також спрямована на забезпечення професійної самореалізації особистості.

У проведені виховної роботи педагогічні працівники керуються Конституцією України, Указами Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», «Про програму роботи з обдарованою молоддю», «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Процес виховання у навчальному закладі будується на принципах педагогіки демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу.

Загальне керівництво виховним процесом здійснює директор училища, організатором виховної роботи є заступник директора з навчально-виховної роботи. У виховній роботі також беруть участь заступники директора, старший майстер виробничого навчання, керівник фізичної культури і здоров’я, викладачі, майстри виробничого навчання, бібліотекар, органи учнівського самоврядування, батьківський комітет.

Всі виховні заходи, які проводяться в училищі, спрямовані на виховання в учнів почуття національної гідності і самосвідомості, формування високих моральних якостей громадянина України, бережливого ставлення до соціальних, культурних цінностей українського народу.

Для створення атмосфери взаєморозуміння та співпраці педагогічний колектив навчального закладу значну увагу приділяє роботі з батьками учнів та особами, що їх заміняють. Вона включає такі основні напрями:

  • ознайомлення з умовами життя родини, з’ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дитини в родині;
  • вивчення рівня педагогічної культури батьків;
  • виявлення труднощів, які відчувають батьки у вихованні дитини;
  • виявлення позитивного досвіду родинного виховання, з метою його вивчення та розповсюдження;
  • здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу середовища;
  • допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини, залучення батьків до організації виховної роботи в училищі;
  • вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи з батьками з питань сімейного виховання;
  • проведення «круглих столів», лекцій, засідань батьківських комітетів, створення банків науково-методичної інформації з проблем сім’ї, роботи з батьками та родинного виховання.