Без прагнення до наукової роботи

Без прагнення до наукової роботи

вчитель неминуче підпадає

під владу трьох педагогічних демонів: механічності,

рутинності, банальності.

Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.

А. Дістервег

Педагогічна рада… Ці слова нерідко викликають уявлення про щось формальне, де заслуховують стереотипні доповіді, проголошують заохочення й покарання. На сьогодні педрада повинна бути лабораторією педагогічної майстерності, однією з умов розвитку експериментальної роботи в училищі. А розвиток вимагає нових форм, нових ритмів, нових методів узгодження системи освіти з вимогами сучасного життя та потребами особистості. Змінились підходи й до організації та проведення педрад. На зміну традиційним приходять нові форми проведення педагогічної ради. Тому 29 жовтня 2019 року в ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» пройшло нетрадиційне засідання педагогічної ради.

Обравши нову методичну тему училища, педагогічний колектив після вирішення головних питань та прийняття проектів рішень, на завершення педагогічної ради провів педагогічне спілкування на тему: «Формування інтелектуально-пізнавальних компетентностей здобувачів освіти у сучасному освітньому просторі».

Відповідальними за спілкування були заступник директора з НМР Масалова Т.С. та викладач спеціальних дисциплін Бальвас Б.В. Присутнім було запропоновано перевірити теоретичні знання з новообраної методичної теми за допомогою програми Рlickers. Ця технологія опитування викликало пожвавлення всього педагогічного колективу так як наочно продемонструвало їх успіхи.