Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування – добровільна організація учнів навчального закладу, яка забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетенції та в інтересах учнів навчального закладу.

Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність у співробітництві з адміністрацією та колективом вчителів, майстрів в/н, а також з батьківським комітетом.

Учнівське самоврядування в Державному навчальному закладі  “Запорізьке вище професійне училище “Моторобудівник” – це засіб організації життя учнівського колективу, яке дозволяє учням відчути себе господарями в училищі, групі, розвиває навички організаторської роботи в управлінні справами колективу.

Головне завдання учнівського самоврядування – це розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості проявити себе, формування управлінських навичок.

Назва органу учнівського самоврядування – Учнівський парламент Державного навчального закладу “Запорізьке вище професійне училище “Моторобудівник”.

Учнівський парламент сформований по типу державного устрою (комісійний варіант). Постійно діючими виконавчими органами учнівського самоврядування училища є Комісії. Комісії дисципліни і порядку, санітарна комісія, навчальна комісія, культурно-масова та спортивно-туристична комісії. Робота комісій здійснюється в формі засідань, які проводяться по мірі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

Структура учнівського самоврядування училища:

Учнівський парламент, під керівництвом якого, в системі самоврядування діють комісії з представників груп.

 1. Комісія дисципліни і порядку здійснює протягом року контроль за відвідуваннями учнями уроків, дотриманням Статутних вимог в училищі та поза її межами, профілактичну роз’яснювальну роботу, чергування на заходах. Представники комісії постійно присутні на засіданнях штабу профілактики училища, де проводяться бесіди з учнями, які без поважних причин пропускають заняття чи порушують поведінку. Так у гуртожитку постійно проходять перевірки санітарного стану кімнат та дисципліни.
 2. Навчальна комісія – працює над покращенням навчання учнів училища, сприяє розвиткові інтересів учнів до вивчення усіх навчальних предметів, передбачених програмою, а також додаткових відомостей з різних навчальних предметів, виховування в учнів почуття відповідальності за своє навчання. представники навчальної комісії виконують такі завдання:
  • співпрацюють з адміністрацією училища, вчителями-предметниками та класними керівниками;
  • слідкують за успішністю учнів училища, приділяють першочергову увагу учням, які отримують низькі бали;
  • встановлюють контроль за станом навчання учнів з низькою успішністю;
  • проводять індивідуальну роботу з учнями, які отримують низькі бали. Всебічно вивчають поза групові інтереси учнів, їх зайнятість поза училищною роботою з метою надання їм ефективної допомоги у покращені навчання;
  • проводять роботу по збільшенню в училищі кількості учнів з високим рівнем знать;
  • співпрацюють з учителями – предметниками у підготовці та проведенні предметних тижнів;
  • з метою гласності у питаннях навчання як головного обов’язку учнів училища представники комісії виступають на лінійках з інформацією про кращих учнів.
 3. Санітарна комісія стежить за організацією генерального прибирання в приміщенні і на закріпленій території, стежить за порядком  в кабінетах, коридорах, контролює стан збереження підручників, училищного майна, озеленення кабінетів, проводить перевірки:
  • зовнішнього вигляду учнів;
  • стану підручників;
  • стану училищних меблів;
  • чергування в кабінетах.
  Представники санітарної комісії звітують на лінійках «Як ми чергуємо», на яких усно повідомляють про організацію і проведення чергування в кабінетах, приміщеннях, організовують регулярні зустрічі за «круглим столом».
 4. Культурно-масова комісія залучає учнів до різних заходів, у тому числі, запропонованих самими учнями, здійснює випуск газети «МОТОРчик». У перші дні навчання вивчає бажання учнів щодо проведення масових заходів та залучення їх до гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, лекторіїв, клубів за інтересами. На засіданні учнівської конференції було прийнято рішення, що культурно-масова комісія бере на себе відповідальність за фото та відео зйомку усіх культурно-масових загально училищних заходів, які проходитимуть у навчальному закладі.
 5. Спортивна комісія допомагає в проведені спортивних заходів,  ініціює проведення спортивних заходів самими учнями, сприяє залученню учнів до занять спортом, організовує виїзди фан-клубу гандбольної команди «Мотор».

Обов’язки кожного члена включають в себе основні положення статуту училища.

Організація загально училищних заходів сприяє формуванню загальноучилищного колективу та прикрашає його життя.