Токар

Токар

Професія токаря – одна з найбільш розповсюджених професій металообробки, яка використовується в ме­ханічних, інструментальних і ремонтно-механічних цехах підприємств маши­нобудування, суднобудування, авіабу­дування, приладобудування; в ремонт­них цехах сільського господарства, транспорту, зв’язку, на будівництві.
Робота токаря розпочинається з читання креслення чи технологічної карти. Токар уявляє собі деталь в об’ємі, проводить розрахунки, підбирає осна­щення та інструмент, використовуючи спеціальні довідники і таблиці. Він ви­бирає ріжучий інструмент необхідної твердості, інакше при різанні можна зіпсувати і деталь і різець.
Важливим моментом роботи тока­ря є вибір режиму різання. Виходячи з вимог до деталі і властивостей мета­лу, він встановлює глибину різання, швидкість подачі різця, інструменту і обертання заготівки. Правильно виз­начити режим різання, настроїти на нього верстат може тільки кваліфіко­ваний токар, який добре знає облад­нання, металознавство, геометрію, ма­тематику, фізику, хімію.
Значну частину робочого часу тока­ря займають вимірювальні операції, завдяки яким здійснюється контроль за якістю виготовленої продукції: пере­вірка правильності розмірів і геомет­ричної форми заготівки в процесі її об­робки і готової продукції; перевірка стану і правильності положення ріжучих кромок інструменту відносно оброблю­ваної поверхні; контроль за ходом об­робки заготівки і роботою верстату.
Ринок праці: Токар – одна з найбільш широко розповсюджених професій. Спеціалісти токарної справи працюють у всіх галузях народного господарства. Не­обхідність у цих фахівцях постійна і має тенденцію до зростання.