Навчально-виробнича робота

Навчальний процес поєднує в собі як теоретичну підготовку, так і практичну підготовку, організовується відповідно до навчальних планів за професіями. Порядок організації проміжних атестацій, виробничого навчання та виробничої практики визначається локальними актами (наказами)

У професійно-технічних навчальних закладах процес професійної підготовки включає дві складові частини: професійно-теоретичне навчання і професійно-практичне (виробниче) навчання.

Професійно-практичне (виробниче) навчання ставить за мету залучення учнів до безпосереднього здійснення діяльності в області певної професії, формуючи у них необхідні професійні вміння та навички відповідно до вимог державних стандартів. Тому професійно-практичне навчання (практика) учнів, є складовою частиною основної освітньої програми професійної освіти.

Мета практики – закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання, придбання необхідних умінь, навичок і досвіду практичної роботи за всіма видами професійної діяльності.

Спрямованість практичного навчання в Державному навчальному закладі «Запорізьке вище професійне училище « моторостроителей»  проводиться в тісному взаємозв’язку з процесами, що відбуваються в суспільстві і відповідно до чинних Державних стандартів професійної освіти в частині державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників за професіями, що реалізовуються в училище.