Методична комісія викладачів природничо–математичних предметів, фізичної культури, «Захисту України»

Король Олена Володимирівна, викладач економіки

Методична комісія охоплює цикл природничих наук, що охоплює фізику, математику, економіку, хімію, біологію, географію, астрономію, формує науковий світогляд молодої людини, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах природи. Окрім того до складу методичної комісії входять викладачі фізичної культури та предмету «Захист України», який є одним з пріорітетних, враховуючи реалії сьогодення та необхідність виховання здорової патріотично налаштованої молоді.

Метою роботи  є постійне підвищення рівня фахової майстерності педагогів , які входять до складу комісії та формування шляхом упровадження новітніх технологій професійних компетентностей здобувачів освіти в розрізі обраних ними професій, необхідних для конкурування на ринку праці та життя  в інформаційному суспільстві.

Основні теоретичні позиції:

  • в центрі уваги – здобувач освіти, навчання сприяє розвиткові його творчих здібностей;
  • освітній процес базується на компетентнісному підході, підвищує мотивацію до навчання, саморозвитку та самовдосконалення.

Задачі: продовжити роботу над методичними темами; підвищувати  рівень фахової майстерності педагогів методичної комісії та здійснювати формування необхідних навичок, шляхом упровадження новітніх технологій професійних компетентностей здобувачів освіти в розрізі обраних професій, необхідних для конкурування на ринку праці та життя в інформаційному суспільстві; продовжити роботу над підвищенням науково-теоретичного рівня в області теорії і методики викладання предметів; розробити методичні рекомендації, дидактичні матеріали у рамках інновації, що реалізовується; вивчати психологічні і вікові особливості здобувачів освіти, способи їх психологічної підтримки в умовах війни.

Король Олена ВолодимирівнаВикладач економікиФормування освітнього простору, який забезпечує особистісну, соціальну і професійну успішність здобувачів освіти шляхом упровадження сучасних педагогічних і інформаційних технологій.
Пеньков Антон МиколайовичЗаступник директора з навчально-виробничої роботиСтворення інформаційного контенту для всебічного розвитку особистості через реалізацію навчальних програм з інформатики.
Лопухов Вадим РудольфовичВикладач предмета “Захист Вітчизни”Використання військової та виховної складової предмету та сучасних технологій викладання, як запорука успішної орієнтованої патріотизації особистості
Петрик Світлана ВолодимирівнаВикладач фізикиФормування компетентностей здобувачів освіти на уроках фізики
Гринько Євгеній ОлеговичВикладач фізичного вихованняРозвиток фізичних якостей методом колового тренування на уроках фізичної культури.
Кравчук Юлія ВячеславівнаВикладач біології та хіміїВикористання ІКТ при вивчені природничих дисциплін, як засіб формування інформативної компетентності здобувачів освіти та конкурентоспроможної особливості у сучасному освітньому просторі.
Озмітель Олександр ОлександровичКерівник фізичного вихованняФормування здорового способу життя та свідомого ставлення до власного здоров’я на уроках фізичної культури, шляхом застосування новітніх технологій.
План роботи методичної комісії
Звіт про роботу