Методичні рекомендації щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та підготовки до ЗНО у закладах загальної середньої освіти (історія, правознавство, інтегрований курс «Громадянська освіта»)

Методичні рекомендації
щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою
дистанційних технологій та підготовки до ЗНО
у закладах загальної середньої освіти
(історія, правознавство, інтегрований курс «Громадянська освіта»)

Необхідність оволодіння  цифровою   компетентністю   як базовою  характеристикою сучасного педагога   

Очевидним є той факт, що головним викликом, який постав  перед нами сьогодні всерйоз і надовго, є адаптація усіх наших напрацювань  з ІТ-підтримки  шкільної  суспільствознавчої освіти  до реалій цифрової  ери та їх подальше нарощування.  Виходячи із цього, нам усім, – педагогам  та працівникам методичних структур, варто зосередитися на «інвентаризації»  напрацювань на цьому напрямі   нашої роботи. Першочерговими  кроками   у цьому плані  можуть бути:

 • оновлення суб’єктами освітнього процесу парку  власних  електронних  пристроїв та їхнього  програмного  забезпечення, модернізація силами уповноважених на те  органів державної влади, місцевого самоврядування та залученими  структурами громадянського суспільства інформаційних мереж;
 • вибір та формування кожним учителем/викладачем, а відтак і їхніми вихованцями,   суто індивідуального  електронного навчально-методичного комплексу  викладання  суспільних  дисциплін.  Адже нормативна база, корпус джерел, підручники, карти/атласи, термінологічні  словники, історична біографістика,  візуальні джерела, відеоряд тощо, які розміщені у вашому пристрої,   знаходяться на віддалі двох кліків  мишкою і  завжди  не тільки полегшать вам роботу на уроці, але і продемонструють учням приклад сучасного рівня організації роботи;
 • відбір, погодження з цільовою аудиторією (учні/студенти, колеги по колективу освітнього закладу чи фаху в межах адміністративно-територіальної одиниці) та апробація у тестовому  режимі до початку навчального року  застосунків  для  роботи  у форматі  дистанційної освіти. Ідеальним  варіантом виглядає модель створення кожним освітнім  закладом  власної корпоративної мережі. Очевидно, що  без критичного осмислення кожним педагогом  власного  досвіду    «прориву/непрориву у цифровий світ», його зацікавленого  горизонтального обговорення  з адміністрацією закладу, колегами, батьківською громадськістю порозуміння  та успіху  тут не досягти;
 • виходячи з вище викладеного, педагогам варто  зосередитися і над  переведенням  у «зручний для споживання» цифровий формат власного  портфоліо – напрацювань з кожної навчальної  дисципліни, а у перспективі і кожної теми /уроку з неї;
 • при цьому важливо пам’ятати, що Мережа  кишить різного  роду «нашвидкуруч  склепаними» та виставленими напоказ матеріалами, що претендують на «інноваційність». Критеріями  валідності (надійності) використовуваного   матеріалу  для нас мають бути,перш за все,  його відповідність  нормативно-правовій базі, адже  проти України  ведеться  інформаційна війна,  та  перевірені часом  академічна доброчесніть  і репутація  онлайн-сервісів.

У цьому сенсі надійними  орієнтирами в іформаційному морі  для нас можуть бути уроки Всеукраїнської онлайн-школи  (https://www.unian.ua/uroki-onlayn). Адже  до цих реально проривних  в умовах «дистанційки»  проєктів долучилися кращі  педагоги. Уроки «піонерів живого ефіру» – наше  спільне  безцінне  надбання та джерело натхнення для наступників, яке широкому загалу бажано взяти на озброєння.

Всеукраїнською Асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», на основі багаторічного досвіду імплементації освіти для демократичного громадянства в Україні, створено онлайн-платформу підручника з громадянської освіти для 10-класу www.citizen.in.ua  Текст онлайн підручника постійно доповнюється різними навчальними матеріалами: ілюстраціями, аудіо- та відеоматеріалами, цікавими фактами і прикладами з життя.  Реєстрація вчителя та його учнів на цьому сайті створює для них можливість брати участь в опитуваннях, знайомитися із додатковими джерелами й здобувати за це додаткові бали, користуватися сервісами  підсумкового оцінювання знань по кожному із семи розділів тощо. 

З вересня 2020 року на базі сайту www.citizen.in.ua організовано роботу онлайн курсу з громадянської освіти для учнів 10 класу, котрий включатиме біля 60 інтерактивних відеоуроків від кращих вчителів громадянської освіти України.

Електронні версії  усіх  підручників, котрі отримали  гриф МОН України, розміщені  на сайті Інституту  модернізації змісту освіти за наведеними  нижче  посиланнями.

Історія України та всесвітня історія:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas/3-storya-5-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas/2-vsesvtnya-storya-storya-ukrani-ntegrovaniy-kurs-6-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/3-storya-ukrani-9-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/4-vsesvtnya-storya-9-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/4-storya-ukrani-10-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/5-vsesvtnya-storya-10-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/6-storya-ukrana–svt-ntegrovaniy-kurs-10-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-storya-11-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/6-storya-ukrana–svt-ntegrovaniy-kurs/

Правознавство та інтегрований курс «Громадянська освіта»:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/15-osnovi-pravoznavstva-9-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/7-pravoznavstvo-10-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/8-gromadyanska-osvta-10-klas/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/7-pravoznavstvo-11-klas/

З 2015 року відбувається  методологічне  та кваліфікаційне  забезпечення процесу упровадження медіаграмотності та методик критичного мислення до викладання суспільних дисциплін у закладі загальної середньої освіти. Посібник «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін» та  електронний посібник для вчителя «Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства» сприятиме набуттю медіаграмотності та навичок критичного мислення старшокласниками під час вивчення курсу «Громадянська освіта» та інших суспільствознавчих курсів. На базі онлайн-бібліотеки з медіаосвіти АУП з вересня 2013 є портал «Медіаосвіта та медіаграмотність» (http://www.medialiteracy.org.ua), у тому числі з відеоархівом, з метою створення інтерактивної платформи для спілкування медіапедагогів, задля сприяння відкритості та публічності процесів у медіаосвітньому середовищі. 

На порталі розміщуються новини медіаосвіти, поповнюється електронна бібліотека, календар подій, плани уроків, презентації тощо.

Звичайно, що перелік  корисних  інтернет-ресурсів  на цьому  не закінчується. Для  усіх  суб’єктів  освітнього  процесу на щодень будуть корисними також    ресурси   органів усіх гілок  державної  влади (як центральної, так і місцевої), місцевого  самоврядування,  органів управління  освітою,  освітніх  платформ, спеціалізованих  видавництв, громадських організацій та інших  інституцій, котрі працюють на ринку освітніх послуг. (Див. Додаток 1)

Додаток 1

Корисні посилання

для учителів  історії, правознавства та інтегрованого курсу «Громадянська освіта»:

 Ресурси, де розміщені  джерела права та нормативно-правові акти:

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України: https://www.president.gov.ua/
 2. Офіційний портал  Верховної Ради:  https://rada.gov.ua/
 3. Урядовий портал: https://www.kmu.gov.ua/
 4. Сайт Міністерства освіти і науки України: https://mon.gov.ua/ua
 5. Офіційний вебсайт Українського інституту  національної пам’яті https://uinp.gov.ua/
 6. Служба освітнього омбудсмена України: https://eo.gov.ua/
 7. Офіційний вебсайт Інституту модернізації змісту освіти МОН України: https://imzo.gov.ua/
 8. Сайт Академії Української Преси: https://www.aup.com.ua/en/mainen/
 9. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти: https://testportal.gov.ua/
 10. Івано-Франківського регіонального  центру  оцінювання якості освіти: https://www.test.if.ua/
 11. Сайт Департаменту освіти і науки  Закарпатської облдержадміністрації

https://deponms.carpathia.gov.ua/

 1. Сайт Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти: http://zakinppo.org.ua/

 Ресурси для проведення онлайн-конференцій:

 1. Адреса: https://zoom.us
 2. Адреса: https://hangouts.google.com
 3. Адреса: https://skype.com/uk
 4. Адреса: https://webex.com
 5. Адреса: https://meet.google.com/

 Ресурси для створення текстів, завдань, пропонування інформації:

 1. Адреса: https://classtime.com/uk
 2. Адреса: https://kahoot.com
 3. Адреса: https://quizlet.com
 4. Адреса: https://learningapps.org
 5. Адреса: https://study-smile.com
 6. Адреса: https://naurok.com.ua
 7. Адреса: https://miyklas.com.ua

Ресурси для навчання історії, правознавства та

підготовки до ДПА, ЗНО з історії України, всесвітньої історії, правознавства:

 1. Адреса: https://prometheus.org.uа

На ресурсі можна пройти курси: «Новітня історія України: від початку Другої світової війни до сучасності», «Вибрані питання європейської історії», «Історія України. Повний курс підготовки до ДПА та ЗНО».

 1. WiseC Адреса: https://wisecow.com.ua/history

На ресурсі можна пройти курси: «Страх та ненависть у 1917–1921 роках», «1917 – рік, який змінив усе», «100 років української історії за 100 хвилин», «Історія Західної України».

 1. ЕдЕра. Адреса: https://ed-era.com

На ресурсі наявні курси: «Зародження української нації», «Історія України в історіях» (повний курс з історії України для підготовки до ДПА та ЗНО).

 1. Освіта.ua. Адреса: https://zno.osvita.ua

На ресурсі наявні тести, що їх виконували абітурієнти під час зовнішнього незалежного оцінювання 2009–2020 років, та ті, що пропонувалися вступникам до вищих навчальних закладів України під час пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2009–2020 років.

 1. Адреса: https://ilearn.org.ua

На ресурсі можна пройти підготовку до ДПА та ЗНО з основних предметів із репетиторами. На платформі також є тести і відеолекції.

 1. Сайт ЗІППО: http://zakinppo.org.ua/

Мага В.В., Шимон Ю.Ю. Історія України – 11 клас. Комплексна підготовка до державної підсумкової атестації у формі ЗНО для учнів шкіл з угорською мовою навчання. – Ужгород: Інф.-вид. центр ЗІППО, 2020. – 217 с.

Спеціалізовані  ресурси  для історичної освіти та формування історичної пам`яті і громадянських компетентностей:

 1. Сайт інституту історії України Національної академії наук України: http://history.org.ua/uk
 2. Український інститут національної пам’яті: http://unr.uinp.gov.ua/                              з переходом на  тематичні  сайти  і вебсторінки  УІНП:

         Адреса: https://avr.org.ua.

 1. Історична правда. Адреса: https://istpravda.com.ua.
 2. Україна Incognita. Адреса: https://incognita.day.kyiua.
 3. Громадський проект «LIKБЕЗ. Історичний фронт». Адреса:http://likbez.org.ua.