Положення про учнівське самоврядування

Положення
про учнівське самоврядування у
Державного навчального закладу
«Запорізьке вище професійне училище
«Моторобудівник»

1.Загальні засади

 1. Учнівське самоврядування (далі об’єднання) добровільна, громадська організація, що діє на основі даного Положення.
 2. Об’єднання є юридичною особою, має закони, структуру.
 3. Юридична адреса об’єднання: м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 146,а
 4. Об’єднання несе відповідальність перед суспільством та державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільного виховання, збереження життя та здоров’я дітей під час роботи з ними.

2.Мета і завдання

 1. Об’єднання будує свою роботу на принципах самоврядування. гласності, демократії.
 2. Об’єднання дотримується навчальної програми, слідкує за успішністю учнів училища, поведінкою в училищі та за його межами.
 3. Сприяє виявленню та розвитку здібностей його членів, згуртовує їх зусилля на досягнення цієї мети.
 4. Надає допомогу в організації лекцій, екскурсій, виставок, організації благодійних заходів, тематичних вечорів.
 5. Налагоджує зв’язки та співпрацює з навчальними закладами, товариствами і спілками України.
 6. Надає допомогу викладачам училища в організації і проведенні олімпіад, оглядів, конкурсів та інших заходів.

3.Основи внутрішньоспілкового життя

 1. Виборність членів усіх груп.
 2. Звітність виборного органу Ради об’єднання.
 3. Об’єднання, якщо ці рішення ухвалені в межах компетенції.
 4. Повага більшості та меншості: інтереси більшості забезпечують її правом розпоряджатися власністю об’єднання, а також правом виступати та діяти від імені об’єднання. Інтереси меншості забезпечуються правом відстоювати позицію, організаційно оформлятися у складі виборного органу, вести діяльність, що не суперечить Положенню об’єднання, організаційно визначатися аж до відокремлення.

4.Члени об’єднання

 1. Членом об’єднання учнівського самоврядування училища може стати учень 1-4 курсу, який дотримується Положення об’єднання і мети об’єднання.
 2. Члени об’єднання гуртуються за своїми інтересами у гуртки, секції, комісії, творчі спілки тощо.

5.Члени об’єднання мають право:

 1. брати участь у виборах і бути обраними до Ради училища;
 2. організовувати заходи;
 3. брати участь у всіх заходах об’єднання, виступати з доповідями, рефератами, повідомленнями, висовувати позиції щодо діяльності об’єднання та Ради училища, вносити доповнення та зміни до програми гуртків, секцій;
 4. вільно виходити з об’єднання.

6.Членство припиняється:

 • за власним бажанням члена об’єднання після того, як він проінформував про це виконавчий орган у письмовій формі;
 • за недотримання умов Положення учнівського самоврядування.

7.Структура учнівського самоврядування

⠀⠀Структуру учнівського самоврядування училища складають гуртки, секції, комісії, творчі спілки, які створюються за ініціативою учнів, підпорядковуються Раді училища, що обирається на загальних зборах об’єднання.

 1. Загальні збори:
 • ухвалюють створення та ліквідацію об’єднання;
 • схвалюють програму та Положення об’єднання;
 • визначають основні напрямки роботи;
 • Раду учнів обирають терміном на один рік;
 • вирішують питання про символіку, атрибутику об’єднання.
 1. Керуючим і координуючим органом об’єднання є Рада учнів.
 2. До складу Ради учнів обираються старости груп.
 3. Рада здійснює контроль та надає методичну і практичну допомогу в роботі гуртків, секцій, комісій та творчих спілок об’єднання.
 4. Робота гуртків та творчих спілок здійснюється під керівництвом досвідчених фахівців.
 5. Засідання Ради учнів проводиться не менше одного разу на місяць.
 6. Організаційні цілісність об’єднання забезпечується єдністю програмних та організаційних цілей.