Конституція Ради учнівського самоврядування

Конституція
Ради учнівського самоврядування
Державного навчального закладу
«Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»

Розділ І. Загальні засади

Стаття 1.

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» здійснює свою діяльність на підставі принципів суверенності, єдності та взаємозв’язку училища з усіма сферами життя народу, виховання на засадах педагогіки, демократизації училищної діяльності, гуманізації.

Стаття 2.

У своїй діяльності училищне Учнівське самоврядування керується Конституцією України, Законами України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», цією Конституцією, Конвенцією прав дитини, Статутом училища, Статутом учнівського самоврядування, постановами Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами.

Розділ І. Права

Стаття 1.

Усі мають право на любов і піклування.

Стаття 2.

Усі мають Право на освіту.

Стаття 3.

Усі мають право на відпочинок.

Стаття 4.

Жоден не повинен бути примусово залучений до праці.

Стаття 5.

Жоден не повинен бути скривджений і зневажений.

Стаття 6.

Жоден не повинен бути жертвою насильства.

Стаття 7.

Усі мають право вільно висловлювати свої погляди.

Стаття 8.

Усі мають право на свободу совісті, думки, релігії.

Стаття 9.

Усі мають право на вільне спілкування.

Стаття 10.

Всі мають право на інформацію.

Стаття 11.

Особлива турбота дітям без сімей.

Стаття 12.

Особлива турбота дітям, що перебувають у конфлікті із Законом.

Стаття 13.

Кожен має право брати участь у керівництві колективом, обирати і бути обраним.

Стаття 14.

Кожен має право володіти своїм майном.

Стаття 15.

Кожен має право на розгляд порушення прав і не має права чинити самосуд.

Розділ ІІ. Обов’язки

Стаття 16.

Кожен своїм кроком, своїм поглядом повинен сприяти злагоді й порозумінню.

Стаття 17.

Кожен повинен неухильно дотримуватися основних принципів поведінки громадян України і загальноприйнятих християнських заповідей.

Стаття 18.

Кожен повинен сприяти відродженню духовних цінностей народу.

Стаття 19.

Кожен зобов’язаний постійно набувати ґрунтовних знань і навичок.

Стаття 20.

Кожен зобов’язаний займатися самоосвітою і самовихованням.

Стаття 21.

Кожен повинен у себе і в своїх близьких постійно виховувати такі риси, як патріотизм, чесність, мужність милосердя, терпимість до недоліків товаришів та почуття родинності.

Стаття 22.

Кожен зобов’язаний чесно і добросовісно трудитися на благо зміцнення своєї країни – училища.

Стаття 23.

Кожен повинен засуджувати байдужість, зраду, жорсткість.

Стаття 24.

Кожен повинен завжди дбайливо ставитися до державного і приватного майна, охороняти екологічне середовище.

Стаття 25.

Шануй своє здоров’я і життя, позбудься шкідливих звичок, які руйнують тебе і рідних.

Стаття 26.

Всюди поводься гідно – не принижуй себе та інших.

Стаття 27.

Всі громадяни країни у правах і обов’язках перед законом рівні.