Перелік документів для вступників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (з опікою)

 1. Копія свідоцтва про народження.
 2. Копія паспорту.
 3. Копія ідентифікаційного коду.
 4. Відомості про батьків: Батько – Мати – (оригінали та копії рішення суду про позбавлення батьківських прав; свідоцтва про смерть; рішення суду про визнання безвісно відсутнім; рішення суду про визнання померлим, рішення суду про позбавлення волі; довідка з РАЦСу про те, що батько в свідоцтві про народження дитини записаний зі слів матері та ін.)
 5. Розпорядження про призначення опікуна чи піклувальника, (копія) 6. Довідка з місця проживання опікуна чи піклувальника.
 6. Акт перевірки умов життя опікуна, (копія).
 7. Довідка про перебування на первинному обліку як дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування (зі служби у справах дітей, де оформлялась опіка).
 8. Довідка про наявність та закріплення житла і майна за дитиною (із сільської ради чи служби у справах дітей).
 9. Довідка про найближчих родичів дитини із зазначенням місця їх проживання (із сільської ради чи служби у справах дітей).
 10. Довідка про отримання пенсії по втраті годувальника, якщо один із батьків помер, (з Пенсійного фонду).
 11. Характеристика з попереднього місця навчання.
 12. Фотокартки кольорові 3×4-2 шт.
 13. Довідка з місця проживання дитини.
 14. Медична довідка форма 063 (про щеплення).
 15. Висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини (виданий після 01.07.2021р.).

Перелік документів для вступників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (без опіки)

 1. Оригінал та копія свідоцтва про народження.
 2. Оригінал та копія паспорту.
 3. Оригінал та копія ідентифікаційного коду.
 4. Відомості про батьків: Батько – Мати – (оригінали та копії рішення суду про позбавлення батьківських прав; свідоцтва про смерть; рішення суду про визнання безвісно відсутнім; рішення суду про визнання померлим, рішення суду про позбавлення волі; довідка з РАЦСу про те, що батько в свідоцтві про народження дитини записаний зі слів матері та ін.)
 5. Розпорядження про направлення в інтернатний заклад.
 6. Путівка відділу освіти про направлення в інтернатний заклад.
 7. Довідка про перебування на первинному обліку як дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
 8. Довідка про наявність та закріплення житла і майна за дитиною.
 9. Розпорядження про постановку на квартирний облік дитини (при відсутності житла).
 10. Довідка про найближчих родичів дитини із зазначенням місця їх проживання.
 11. Довідка про отримання пенсії по втраті годувальника (якщо один із батьків помер)
 12. Характеристика.
 13. Фотокартки кольорові 3×4 – 2 шт.
 14. Довідка з місця проживання (із зазначенням терміну перебування).
 15. Медична довідка форма 063 (про щеплення) оригінал.
 16. Форма 025 (амбулаторна картка дитини).
 17. Висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини (виданий після 01.07.2021р.).
 18. Персоніфікована картка дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування з відміткою та печаткою про вибуття до навчального заклад.