Електронні підручники

1. Англійська мова: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.
Рівень стандарту. — Тернопіль: «Видавництво« Астон », 2010. — 224 с .: іл.

2. Англійська мова: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.
Рівень стандарту. — Тернопіль: «Видавництво« Астон », 2011. — 296 с .: іл.

3. Астрономия: 11 кл .: підручник для загальноосвіт. навч. закл .:
 рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк; за заг. ред.
Я. С. Яцківа. — X .:Вид-во «Ранок», 2011.— 160 с .: іл.

4. Біологія и екологія: підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти
В.І. Соболь. — Кам’янець-Подільський .: Абетка, 2018. — 272 с .: іл.

5. Біологія и екологія: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти
В.І. Соболь. — Кам’янець-Подільський .: Абетка, 2019. — 256 с .: іл.

6. Біологія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.
рівень стандарту, академічний рівень / П.Г. Балан, Ю. Г. Верес. — К .: Генеза, 2011. — 304 с .: іл.

7. Всесвітня история: підруч. для 10 кл .
загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень /Т .В. Ладиченко, С.О. Осмоловський. — К. :Генеза, 2010. — 30 4 с. : ил., карти.

8. Географія: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Харків: Оберіг, 2010. — 304 с .: ил., Карти.

9. Географія: Підручн. для 10.кл. загальноосвіт. навч. закл. — Харків: Оберіг, 2010. — 304 с .: іл ,, карти.

10. Деловая этика  авт.-сост. В.К. Трофимов. — Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. — 352 с

11. Екологія: Підручник для 10 класу  загальноосвіт  навч. закл. — К .: Л.П.Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко «Генеза», 2010. — 126 с .: іл.

12. Енергозбереження и эксплуатация систем теплопостачання. Навчальний посібник. — Вінниця: Ратушняк Г.С., Попова Г.С.ВДТУ, 2002. — 120 с.

13. Ергономика. Основы эргономики. Зинченко В.П., Мунипов В.М.

14. Етика ділового спілкування. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук Навч. посібник. — К .: Центр учбової літератури, 2007 — 344 с.

15. Динальная система допусков и посадок: Навчальний посібник.  Лисакова С.В. — Лозова: ЛФ ХАДТ, 2014. — 42 с.

16. Измерение и контроль геометрических параметров деталей машин и приборов
Г. Р. М услина, Ю. М. Правиков. — Ульяновск; под общ. ред.
Л. В. Худобина. — УлГТУ, 2007. — 220 с.

17. Інформатика: 10 кл.
загальноосвіт. навч. закл.
Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — К .:
Генеза, 2010. — 296 с. : іл.

18. Інформатика: 11 кл.
загальноосвіт. навч. закл.
Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — К .:
Генеза, 2011. — 304 с. : іл.

19. Інформатика: 10 кл.
загальноосвіт. навч. закл.
Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. — К .:
Школяр, 2010. — 171 с. : іл.

20. Інформатика и інформаційні технології. Підручник для 10-11 класів
 Н. Д. Угринович. — М .:
БИНОМ. Лабораторія знаннь, 2003. — 512с .: ил.

21. Інформатика: 10 кл.
загальноосвіт. навч. закл. / академічний рівень, профільний рівень
Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — К .:
Генеза, 2010. — 304 с. : іл.

22. Інформатика: 11 кл.
загальноосвіт. навч. закл. / академічний рівень, профільний рівень
Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — К .:
Генеза, 2011. — 304 с. : іл.

23. История Украины: підруч. для 10 кл.  
загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень /
О. І. Пометун, Н. М. Гупан. — К. :
Видавничий дім «Освіта», 2012. — 288 с. : іл.

24. История Украины: підруч. для 11 кл.  
загальноосвіт. навч. закл.
О. І. Пометун, Н. М. Гупан. — Харків. :
«Сиция», 2012. — 343 с .: іл.

25. Композиционные материалы: строение, получение, применение
 Учебник. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. — 384 с.

26. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія):
10-го кл. закл. заг. серед. освіти

 О.С. Істер. — Київ:
Генеза, 2018. — 384 с .: іл.

27. Метрологія, стандартизація та сертифікація
 конспект лекцій
Е.Н. Николенко

28. Німецька мова: підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіт.
С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. — Харків:
Вид-во «Ранок», 2018. — 208 с. : іл. імецька мова: 10 кл.

29. Німецька мова: підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти
 С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. — Харків:
Вид-во «Ранок», 2019. — 208 с. : іл. імецька мова: 11 кл.

30. Обработка металлов резанием
 Учебно-методическое пособие
Издание второе, стереотипное
Томск. Изд-во ТПУ
А.М. Минаев

31. Основы гидравлики
 Учебное пособие.-
Гусев В.П.
Томск. Изд-во ТПУ, 2009.- 172с.

32. Основы гидравлики : учеб. пособие
Т.Г. Войткова. — Иркутск:
Изд-во ИрГТУ, 2007. — 68 с.

33. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доп. та перероблене.
К. Н. Ткачук, М. О. Халімовский, В. В. Зацарний,
Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков,
Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовского. — К .:
Основа, 2006 — 448 с.

34. Основи стандартизации

35. Правознавство: підріч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.
рівень стандарту, академ. рівень \
С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. — К .:
Генеза, 2010. — 416 с. : іл.

36. Правознавство: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.  
рівень стандарту, академічний рівень. — К. : Грамота,
2010. — 232 с. : іл.

37. Проектиров. тех. проц. обработки заготовок на станках ЧПУ
 учебное пособие
В. Ф. Гурьянихин, М. А. Белов, А. Д. Евстигнеев
Ульяновск УлГТУ, 2007. — 121 с.

38. Світова література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.
академічний рівень, профільний рівень. — К .:
Грамота, 2010. — 320 с.; іл.

39. Світова література: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.
академічний рівень, профільний рівень). — К.:
Грамота, 2012. — 336 с.: Ил.

40. Технічне креслення.
Сидоренко В.К. — Львів:
Оріяна-Нова, 2000. — 497 с.

41. Техніка пошуку роботи. Частина 1
 Азаров О.Д., Снігур А.В., Тарасова О.М.

42. Фінансова грамотність .: навчальний посібник
 Авт. кол .; — К.,
2019. — 272 с.

43. Фізика (рівень стандарту): для 10 кл. закл. загал. серед. освіти 
 В. Г. Бар’яхтар, С. О. Дов гий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна — Харьков:
Вид-во «Ранок», 2018. — 272 c. : іл.

44. Фізика (рівень стандарту) для 10 класу закладів загальної середньої освіти
 Головко М.В., Мельник Ю.С, Непорожня Л.В., Сіпій В.В. — Київ:
Педагогічна думка, 2018. — 256 с.

45. Фізика (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти
 Бар’яхтар В. Г., Дов гий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. — Харків:
Вид-во «Ранок», 2019. — 272 с. : іл., фот.

46. Физика и астрономия (профессиональный рівень): для 11 кл. закл. заг. сер. освіти
 Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К .:
УОВЦ «Оріон», 2019. — 304 с. : іл. 

47. Фізика и астрономия (рівень стандарта) для 11 класу закл. заг. сер. освіти
 М.В. Головко, І.П. Крячко, Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В. Сіпій — Киев:     Педагогічна думка, 2019. — 288 с .: іл.  

48. Хімія: 10 кл .: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.
О.Г. Ярошенко . — К. :
УОВЦ «Оріон», 2018. — 208 с. : іл.

49. Химия: 11 кл.
общеобразоват. учебн. завед. с рус. яз. обуч. (уровень стандарта). — К. :
Грамота, 2011. — 232 с.: Ил.

50. Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загально середньої освіти
 О. Г. Ярошенко. — К .:
УОВЦ «Оріон», 2019. — 208 с .: ил.

51. Художня культура. 10 клас
Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.
Рівень стандарту. Академічний рівень. — К .:
Климова Л. В.
Літера ЛТД, 2010. — 176 с .: іл.

52. Українська література: підручник для 10 класу
 загальноосвітніх навчальних закладів
Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, Р. Гром’як, Л. Вашків, Н. Плетенчук
Київ «Освіта» 2010 — 353 с.

53. Українська література: підручник для 11 класу. Рівень стандарту, академічний рівень Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, М. Сулима. Київ «Освіта» 2010 — 422 с.

54. Українська мова: підручник для 10-го класу
 загальноосвітніх навчальних закладов
О.В. Заболотний, В. Заболотний
Київ «Генеза» 2010 — 227 с.

55. Українська мова: підручник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл .: рівень стандарту /О.В. Заболотний, В.В. Заболотний — 2-ге вид., — К. : Генеза, 2012. — 256 с.