Електронні підручники

1. Англійська мова: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.
Рівень стандарту. – Тернопіль: Видавництво «Астон », 2010. – 224 с .: іл.

2. Англійська мова: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.
Рівень стандарту. – Тернопіль: Видавництво «Астон », 2011. – 296 с .: іл.