Слюсар-інструментальник; Електрогазозварник

Електрогазозварник; слюсар-інструментальник

 

Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.
Вимоги: Професія ставить підвищені вимоги до фізичної сили і витривалості спеціаліста, його гостроти зору і кольоросприйняття, гнучкості і рухливості рук, ніг і усього тіла, вестибулярного апарата. Електрогазозварник повинен уміти тривалий час сконцентровувати увагу, володіти хорошою зорово-моторною координацією, розвиненою просторовою уявою і технічним мисленням, бути акуратним і урівноваженим.
Соціальне значення професії: Варто лише поглянути, скільки довкола нас зварених з металу виробів, щоб зрозуміти, яке значення мають ці фахівці для суспільства. Металоконструкції зварюються найчастіше саме зваркою електродуги або газовою. Це одна з найбільш шанованих технічних спеціальностей. Якщо вилучити їхню роботу з тих місць, де вона зараз знаходиться, то наш світ розлетівся би по швах.
Працевлаштування: Люди з цією спеціальністю працюють на будівництві, у комунальних підприємствах, у промисловості і у великій кількості інших сфер зайнятості.
Спорідненна професія: Слюсар з механоскладальних робіт – основна діюча особа при створенні готового виробу. Він здійснює зборку машин і механізмів з деталей, отриманих з інших цехів підприємства чи з інших підприємств. Щоб зібрати готовий механізм треба спочатку вивчити креслення, підготувати деталі, потім зібрати окремі вузли, відрегулювати, тобто перевірити правильність взаємодії зібраних деталей і вузлів і, нарешті, провести іспит зібраного виробу.
Умови праці: як правило, зборка виробів і механізмів проводиться в приміщенні. Освітленість, наявність шуму й інших перешкод, конкретні умови зборки (проводиться вона на окремому робочому місці, чи на конвеєрі, на спеціальних кріпленнях) – залежить від виду виробництва (розміру механізмів, що збираються, їхньої унікальності чи потоковості й ін.)
Необхідні якості. Для успішної професійної діяльності необхідні достатня фізична сила, гарна м’язова чутливість, рухливість кистей, пальців рук і погодженість їхніх рухів, гарний лінійний і об’ємний окомір. Важливими якостями є здатність до концентрації уваги, гарна образна пам’ять, розвите технічне і наочно-діюче мислення, просторова уява (уміння подумки маніпулювати об’єктами, здатність уявляти їх у різних проекціях). Для успішного виконання усіх видів робіт потрібне знання основ фізики (особливо механіки, гідравліки, радіоелектроніки), математики (геометрії, тригонометрії), технічного креслення. Необхідна підготовка в області технології металів (хімія), знання принципів роботи машин, механізмів, верстатів. Потрібно володіння контрольно-вимірювальними інструментами, володіння навичками обробки металів, їхньої розмітки, термообробки, зварювання, опору механічним впливам (свердлінню, шліфуванню й ін.).
Області застосування, можливі місця роботи: виробничі підприємства, заводи, слюсарні ремонтні майстерні; машинобудування, суднобудування, дизайн інтер’єрів і фасадів будинків.